С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

• Навършени 16 години към датата на подаване на документите;

• Здравословно състояние, позволяващо обучението по желаната професия (удостоверява се с медицински документ);

• Входящо образователно равнище – в зависимост от прилежащата степен на професионална квалификация (СПК) на професията/специалността, по която ще се провежда обучението.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Документите за записване в курс за професионално обучение може да изтеглите:

- за професионално обучение за придобиване на СПК по професия (пълен курс) от . >> свали

- за професионално обучение по част от професия от >> свали

Други необходими документи, които следва да бъдат представени при записване:
• Копие на документ за завършена степен на образование (в зависимост от изискванията на съответната СПК за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище);

• Медицински документ, доказващ, че обучението по професията не е противопоказно на кандидата;

• Актуални снимки (цветни в анфас, на матирана хартия, отговарящи на изискванията на приложение № 5, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи);

• Копие от преводно нареждане за платено професионално обучение;

• Документ за самоличност за контролно сверяване на данните във връзка с издаване на документ, удостоверяващ проведено професионално обучение.

 

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Център за професионално обучение „БПСИ“ към Сдружение „БПСИ“
гр. Бул. България №81В, ет.2
София 1404